מכתבים


מכתבי תודה

יש המקבלים כמובן מאליו את העבודה ההתנדבותית השוטפת שלי ויש היודעים להוקיר תודה...