רשימת פרסומים

ספרים Books:

קאפח, אסתר (2024). מטוטלת - שירה. סטימצקי, ראש העין.
קאפח, אסתר (2022). הרמוניה בטבע - שירים. סטימצקי, ראש העין.
קאפח, אסתר (2021). ילדת ביכורים - רומן הסטורי. סטימצקי, ראש העין, לב הארץ.
קאפח, אסתר (2020). זכוכית מגדלת – שירים וסיפורים. סטימצקי, ראש העין, לב הארץ.
קאפח, אסתר (2018). צור משכני – שירים וסיפורים. סטימצקי, ראש העין, לב הארץ.
קאפח, אסתר (2015). רבנית וכלה בשליחות המדינה - פרוזה. קרית אונו.
קאפח, אסתר (עורכת, 2011). מתימן לישראל – תרבות, לשון, ספרות וחינוך - אנתולוגיה. ירושלים.

מאמרי ג'ורנל אקדמיים Journal Papers:

קאפח, אסתר (2020). החיים בבית הרב יוסף והרבנית ברכה קאפח, חתן וכלה של פרס ישראל, תימא, 16, 299-307.
קאפח, אסתר (2017). שירת הנשים בראי הדורות, שבו, 31, 90-95.
קאפח, אסתר (2015). יעל שי על הרבנית ברכה. תהודה, 31, האגודה לטיפוח חברה ותרבות, תשע"ה.
קאפח, אסתר (2011). שיטות למידה וחקירה מתימן לישראל. בתוך: מתימן לישראל – תרבות, לשון, ספרות וחינוך.
קאפח, אסתר (2011). שפת התקשורת בקרב יהודי תימן. בתוך: מתימן לישראל – תרבות, לשון, ספרות וחינוך
קאפח, אסתר (2009). אופנויות שונות של מידה כנגד מידה. סיני, כרך קמא, מוסד הרב קוק, ירושלים.
קאפח, אסתר (2009). מתימן לישראל: תרבות, לשון, ספרות וחינוך. אפיקים, דחוח-הלוי, י' (עורך), 134-135, תל-אביב.
קאפח,אסתר (2009). מסורת השימוש בהדסים בקרב יהודי תימן. אפיקים, דחוח-הלוי, י'(עורך), 132-133, תל-אביב.
קאפח, אסתר (2008). עשבי תבלין ברפואה העממית ובמחקר המדעי. מסורה ליוסף ה, פרחי י' (עורך), מכון מש"ה, קרית אונו.
קאפח, אסתר (2008). התא המשפחתי כעוגן של האומה. אפיקים, דחוח-הלוי, י' (עורך), 131-130, תל-אביב.
קאפח, אסתר (2008). המהות החינוכית במורשת היהודית בתימן. אפיקים, דחוח-הלוי, י' (עורך), 129-130, תל-אביב.
קאפח, אסתר (2005). תפיסות מוטעות בתהליך בניית גרפים. תקשוב וחינוך.
קאפח, אסתר (2003). הוראה ולמידה עם מסד נתונים ממוחשב בתנ"ך. ספר הכינוס הבינלאומי הרביעי להכשרת מורים, הכשרת מורים שליחות חברתית.
קאפח, אסתר ובן-ישי, י' (2002 ). תרבות ארגונית במכללה אקדמית, עבודת מחקר, התמחות פרופסיונלית למורי מורים, ביה"ס למחקר ופיתוח תוכניות לימודים, מכון מופ"ת, תל-אביב.
קאפח, אסתר (2002). השפעת הנחיה ממוחשבת על תיפקוד מטה-קוגניטיבי בתהליך פתרון בעיה מתמטית, מגמות, מ"ב, 121-103.
קאפח, אסתר (2002). סביבה ממוחשבת מטה-קוגניטיבית: גישה חדשנית להתמודדות עם פתרון בעיות מתמטיות. דפי יוזמה, 1, 140–159.
קאפח, אסתר (2002 ). הוראת פתרון בעיות מילוליות לתלמידים מתקשים באמצעות אסטרטגיית מיפוי הבעיה, שנתון תלפיות תשס"א-תשס"ב, יב, 367-360.
קאפח, אסתר (2001 ). השפעת שיטות הוראה עם מסד נתונים על מיומנויות למידה, עבודת מחקר, ביה"ס למחקר ופיתוח תוכניות לימודים, מכון מופ"ת, תל-אביב.
קאפח, אסתר (2000 ). כשלים בפתרון בעיות מילוליות: הצגת הבעיות וסקירת ספרות של פתרונות אפשריים, שנתון תלפיות תש"ס, יא, 333-344.
קאפח, אסתר (1999 ). השפעת משוב מטה-קוגניטיבי בתהליכי פתרון בעיות מילוליות מתמטיות בעזרת מחשב, עבודת דוקטור, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
קאפח, אסתר (1998). חידון תנ"כי – ג'נסיס, שנתון תלפיות תשנ"ח, י, 345-341.
קאפח, אסתר (1998). אסטרטגיות קוגניטיביות לפתרון בעיות – מחקר השוואה: אסטרטגיית סכל"ב לעומת אסטרטגיית מיפוי הבעיה, דפים, 27, 41-58.
קאפח, אסתר (1997). תאור נתונים בגרפים - מבט קוגניטיבי, שנתון תלפיות תשנ"ז, ט, 170-179.
קאפח, אסתר (1995). תהליכי שיתוף בסביבה לימודית טכנולוגית לוגו ומעבד תמלילים – דו"ח מחקר, שנתון תלפיות תשנ"ה-תשנ"ו, ח, 244-255.
קאפח, אסתר (1994). המחשב בשדה החינוכי, מחשבים בחינוך, 28, 11-18.
קאפח, אסתר (1993). לוגו כאמצעי לפיתוח מטה-קוגניציה, חשיבה מתמטית ותפיסה מרחבית, עבודת מאסטר, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

Kapa, E. (2007). Transfer from structured- to open-ended problem solving in a computerized metacognitive environment. Learning and Instruction, 17, 688-707.
Kapa, E. (2001). Metacognitive support during the process of word-problem solving in a computerized environment. Educational Studies in Mathematics, 47, 3, 317-336.
Kapa, E. (1999). Problem-solving, planning ability and sharing processes with Logo environment. Journal of Computer Assisted Learning, 15, 74-85.
Mevarech, Z. R. Kapa, E. (1996). The effects of problem solving based Logo environment on children’s information processing components.British Journal of Educational Psychology, 66, 181-195.

מאמרי כנס אקדמיים Conference Proceedings Papers:

קאפח אסתר, (2022). תמורות בעליית יהודי תימן, כנס הליכות עם ישראל כז-כט תמוז תשפ"ב מלון קיבוץ לביא.
קאפח אסתר (2020). החיים בבית קאפח חתן וכלה של פרס ישראל וביטוים בשירים. כנס הליכות תימן בשירה ובספרות – משנת הרב יוסף קאפח זצ"ל. ז' אדר תש"פ, אוניברסיטת בר-אילן.
קאפח, אסתר (2015). קהילה של חסד וצדקה. כנס הליכות עם ישראל ב-ד בטבת תשע"ה, מלון רמדה, ירושלים.
קאפח, אסתר (2014). סיפור של ברכה. כנס הליכות עם ישראל ד-ו בטבת תשע"ד, מלון רמדה, ירושלים.
קאפח, אסתר (2009). ארץ ישראל בשירת הנשים. כנס נופים וכסופים: ארץ ישראל בשירה ובפיוט, כד-כה באייר, תשס"ט, מרכז דהאן, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
קאפח, אסתר (2009). ה'כלים הלשוניים' המשמשים את איש התקשורת הציבורית בתימן ובישראל. כנס מתימן לישראל תרבות, לשון, ספרות וחינוך, כג באייר, תשס"ט, האגודה לטיפוח חברה ותרבות, תיעוד ומחקר, מכון המש"י, המכללה האקדמית, נתניה.
קאפח, אסתר (2006). העצמה רוחנית כמנוף לשינוי. כנס הליכות עם ישראל ג-ה בטבת תשס"ז, מלון היאט ירושלים.
קאפח, אסתר (2002). אינטראקציות מטה-קוגניטיביות בפתרון בעיות מילוליות מתמטיות בסביבה ממוחשבת שיתופית. כנס איל"ה 2002, אוקטובר תשס"ג, אוניברסיטת בר-אילן.
קאפח, אסתר ובן-ישי, י' (2002). תרבות ארגונית במכללה אקדמית מנקודות מבט שונות: אבחון והחדרת שינוי. כנס איל"ה 2002, אוקטובר תשס"ג, אוניברסיטת בר-אילן.
קאפח, אסתר (2002). השפעת שיטות הוראה עם מסד נתונים על מיומנויות למידה. הכינוס הבינלאומי הרביעי להכשרת מורים, הכשרת מורים כשליחות חברתית, מכללת אחוה, יג-יז בתמוז, תשס"ב.
קאפח, אסתר (2000). השפעת משוב על יכולת מטה-קוגניטיבית בתהליך פתרון בעיה מילולית מתמטית, כנס איל"ה 2000, אוקטובר תש"ס, אוניברסיטת תל-אביב.
קאפח, אסתר (1999). אסטרטגיות קוגניטיביות בפתרון בעיות מילוליות - דוח מחקר. בתוך: כמעט 2000: משבר וסיכוי בהכשרת מורים, הכינוס הבינלאומי השלישי להכשרת מורים, 214.
קאפח, אסתר (1997). לגלוש בלי לטבוע: סוכנים ברשת – חזון ומציאות, כנס הרשת הבין - מכללתית, מכ"מ 98.
קאפח, אסתר (1995). תהליכי שיתוף עם מעבד תמלילים, הכינוס ה-12 למחשבים בחינוך, מו"ח, 54.
קאפח, אסתר (1994). שפת הלוגו ושפת הגרף, הכנוס ה-11 למחשבים בחינוך, מו"ח, 85.
קאפח, אסתר (1994). יצירתיות ולוגו, הכנוס ה-11 למחשבים בחינוך, מו"ח, 122.
קאפח, אסתר (1988). לימוד נושאים בתנ"ך בדרך החקר והגילוי באמצעות מסד נתונים, הכנס ה-5 לשימושי מחשבים בחינוך, מו"ח, 146.
קאפח, אסתר (1988). הילד ולוגו – כיצד ? מבחר ישומים. הכנס ה-5 לשימושי מחשבים בחינוך, מו"ח, 182.

Kapa, E. (2003). Metacognitive support during the process of problem solving. The 10th EARLI Conference in Padova, Itali.
Kapa, E. (2004). Transfer from structured to open-ended problem solving in a computerized metacognitive environment. The 11th EARLI Conference in Turky, Istanbul.

פרסומים נוספים Additional Publications:

קאפח, אסתר (1996). דואר אלקטרוני – PINE במערכות UNIX מכללת תלפיות, תל-אביב.
קאפח, אסתר (1989). אלעב ותעלם, תל"ם - האגף לתכניות לימודים המחלקה לתכניות לימודים ממוחשבות, המרכז המחוזי לפיתוח לומדה מחוז תל-אביב.