מחקרים

ניהול צוותי מחקר, מדידה והערכה:

  • תשס"ג (2003) – ניהול מחקר בנושא: תפיסת עולם מגדרית בהוראת מתמטיקה לבנים ובנות.
  • תשס"ב (2002) – תרבות ארגונית במכללה אקדמית מנקודות מבט שונות: אבחון והחדרת שינוי.
  • תש"ס/תשס"א (2000) – ניהול מחקר בתחום הוראה ולמידה של נושאים בתנ"ך באמצעות מסדי נתונים ממוחשבים והשפעתו על פיתוח כישורי חשיבה בקרב מורים משתלמים.
  • תשנ"ח (1998) – ניהול מחקר הדוקטוראט בחמש חטיבות ביניים, המשלב פיתוח מודל תיאורטי לפתרון בעיות מילוליות מתמטיות ובניית תוכנית התערבות ממוחשבת המיישמת את המודל. במסגרת זו ניתנה השתלמות למורי המתמטיקה המפעילים את התוכנית.
  • תשנ"ו (1996) – ניהול צוות מדידה והערכה של פרוייקט קליטת עולים חדשים במחוז הדרום, בשיתוף אוניברסיטת בר-אילן והנהלת הג'וינט בישראל.
  • תשנ"ג (1993) - עריכת סקר שבדק את קליטתו של התקליטור החינוכי והשימוש במאגרי מידע בבתי הספר - חטיבות הביניים של אגף שח"ר.
  • תשנ"ב (1992) - ניהול מחקר חינוכי בבתי ספר יסודיים (שכבה ה) שהתמקד בשפת מחשב "לוגו" ונבדקה השפעתה על פיתוח חשיבה מתמטית ותפיסה מרחבית.