רשימת פרויקטים

לק"י

רשימת פרויקטים של משתלמים ל-B.Ed

המרצה והמנחה: ד"ר אסתר קאפח
במסגרת הקורס: 'כתיבה אקדמית ושיטות מחקר' העברתי עקרונות וכללים לכתיבה מדעית אקדמית למורים המשתלמים ולסטודנטים. בסמסטר השני רכשו המשתלמים שיטות מחקר ודרכי חקירה, אותם יישמו כהלכה בעבודותיהם. במהלך העבודה על כל פרויקט קבלו המשתלמים והלומדים הדרכה פרטנית וייעוץ סטטיסטי לפי הצורך ובהתאם לסוג הפרויקט. כהדגמה תוצג להלן רשימת פרויקטים של משתלמים ל-B.Ed.

 • שיטת מיפוי הבעיה בפיתרון בעיות מילוליות בחשבון
 • זיקת המחנך לפעילות המשחק החופשי בגיל הרך
 • הידע על תפקידי השפה הכתובה והשפעתו על כתיבתם של ילדי גן חובה מרקע סוציו-אקונומי שונה
 • מעורבות הורים בגן הילדים – סקירה ספרותית
 • הגורמים לתוקפנות
 • הטלוויזיה מפתחת את תפיסת עולמם של הילדים
 • פיתוח יצירתיות בקרב תלמידים באמצעות העיצוב הגרפי הממוחשב
 • מרכז הבנייה בגיל הרך ותרומתו להתפתחות הילד
 • דיסלקציה – חקר מקרה: השפעת הדיסלקציה על מעמדה החברתי והרגשי של נערה
 • השפעת השימוש במנעד הקולי על הסובלנות בגיל הרך
 • הרגלי קריאה אצל קשישים בבית אבות
 • היחסים ביו דתיים לחילונים
 • שתי הגישות המרכזיות בהוראת הקריאה
 • שיפור מיומנויות הכתיבה ב"מרכז הכתיבה" בגן חובה
 • השפעת הטלוויזיה על הילד כלומד
 • האם פחד וחרדה גורמים לצירים מוקדמים?
 • הפעלת תוכנית מניעת נשירה בבית ספר תיכון טכנולוגי
 • השפעת התפיסות החדשניות של תופעת החילון בקרב בוגרי הממ"ד
 • הילד החריג בכיתה משולבת
 • דפוסי קריאת ספרים של בנים ובנות
 • מטרת הצבע על פי אומנים שונים