שיפוט

שיפוט של עבודות אקדמיות

נוסף על עבודתי הפרופסיונאלית, נתבקשתי מדי פעם לערוך שיפוט של עבודות אקדמיות וחידונים. לעיתים גם התקבלו מכתבי תודה על כך כמוצג להלן.