פרויקטים ממוחשבים

פרויקטים ממוחשבים המסייעים בלמידה


כמורה וכמרצה במערכת החינוך שקדתי על הכנת פעילויות ממוחשבות ולומדות משחק לתלמידים ולסטודנטים על מנת לשפר את יכולת הלמידה והזכירה של הלומדים תוך כדי העשרת סביבת הלמידה. התכנים היו מגוונים ובהתאם לצרכים, למשל בשנת תשמ"ט הדגמתי תוכנה/לומדה שפיתחתי על מחשב בפני סגל הפיקוח הבכיר במשרד החינוך והתרבות – מדור תוכניות לימודים – בירושלים. באותה שנה פיתחתי לומדה על מחשבי אפל עבור בי"ס לילדים חרשים בבית וגן בירושלים. במסגרת לימודי תואר שני בניתי סביבת למידה ממוחשבת באמצעות לוגו ובאמצעות מעבד תמלילים לתלמידי בתי ספר יסודיים. עבור סטודנטים להוראת תנ"ך הכינותי חידון ממוחשב "ג'נסיס" וכן הפרויקט "מלחמות דוד". במסגרת לימודי לתואר דוקטור פיתחתי מודל לפתרון בעיות מילוליות במתמטיקה המשלב את אסטרטגיית מיפוי הבעיה בסביבה ממוחשבת. אציג להלן שלוש דוגמאות.

שם הפרויקט מסך לדוגמא 1 מסך לדוגמא 2


פתרון בעיות

לפי שיטת לימוד שפיתחה אסתר קאפח.


מלחמות דוד

לומדת משחק ללימוד ספר שמואל א-ב לתלמידי כיתות ה-ח.


ג'נסיס

חידון תנכי על ניבים ופתגמים.