אלבום

לק"י

תמונות חינה נוסח תימן

א.     בסגנון עיר הבירה צנעה
ב.     בסגנון חבאן

 


הנחת תפילין נוסח תימן

הרב יוסף קאפח זצ"ל

ר' דוד אברהם זצ"ל


כתובה נוסח תימן של דוד עב"ז קמר

עותק של הכתובה נמסר לפרופ' אהרון גימאני לצרכי מחקר.

ההורים אברהם דוד וקמר נישאו בתימן בחודש סיון בשנת 1935, כשהאם קמר היתה בגיל 12 שנים והאב דוד בגיל 19 שנים.
נולדו להם 14 ילדים.
לאחר הולדת הבן העשירי זכתה אמא לקבל מכתב אישי מראש הממשלה דאז דוד בן גוריון, ראו להלן.