תעודות

תעודות ממוסדות אקדמיים

כברת דרך ארוכה עשיתי במהלך ההתמחות הפרופסיונאלית שלי על מנת ליעל את עבודתי החינוכית ולהביא את המיטב שבמיטב למתכשרים להוראה במערכת החינוך. הדוגמאות המוצגות להלן יעידו על כך.